HƯỚNG DẪN VÀO XEM CAMERA CƠ SỞ 1  - TÂN PHÚ

Bước 1: Quý phụ huynh vào trình duyệt Internet Explorer truy cập vào địa chỉ http://cs1.mamnonthandong.org

Bước 2: Đăng nhập User name:....   Password:...

Bước 3: - Chọn dòng Internet Explorer 6, 7, 8 để xem từ trình duyệt. 

            - Chọn dòng Download DVR Remote Desktop (Windows XP, Windows Vista, Windows 7) để tải công cụ hỗ trợ xem.

Bước 4: Sau khi tải công cụ về 

            Mở chương trình lên, đăng nhập như hình bên dưới.

Bấm Ok để xem.

 

XEM CAMERA QUA ĐIỆN THOẠI(IPHONE, IPAD)

- Điện thoại sử dụng hệ điều hành IOS vào App Store tải công cụ iView DVR, Iwatch DVR,Bubo Bubo.

- Điện thoại sử dụng hệ điều hành Android vào CH Play tải công cụ iView DVR, Iwatch DVR,Bubo Bubo.

Cấu hình các mục nư sau:

   - DVR Name:(tùy ý)

  - Address(host): cs1.mamnonthandong.org

  - Port: 80

  - User Name: .....

  - Password: ..... 

Bấm Save để lưu lại, sau đó thoát chương trình vào lại để xem.